ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A Katex Kft. (a továbbiakban: Társaság) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az EU 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Társaság ezúton tájékoztatja webáruházának felhasználóit, valamint honlapjainak látogatóit az általa a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.


1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Katex Kft. (a továbbiakban: Társaság)

Székhely: 1161 Budapest, Körvasutsor 14-16.

E-mail: info@katex.hu

Telefon: +36-1-406-2473

Fax: +36-1-406-2661


2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatvédelmi tisztviselő-bejelentő rendszeren keresztül végzett adatkezelésekre vonatkozó jogszabály: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)


3. A személyes adatok kezelése

3.1. A rendszer által naplózott személyes adatok

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

IP cím

A rendszerbe bejelentkező felhasználó eszközéhez az internetszolgáltató által kiosztott azonosító szám. A Társaság a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.

bejelentkezési időpont

A rendszerbe bejelentkező felhasználó bejelentkezésének időpontja. A Társaság a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.


Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a rendszerben kezelt adatok és a rendszer működését biztosító informatikai infrastruktúra biztonságának megóvásához fűződő jogos érdeke a Társaságnak. Az esetleges rosszindulatú, illetve visszaélésszerű használat kiszűrése, a megfelelő adat- és információbiztonsági intézkedések megtétele (pl. sérülékenység-, leterheltség vizsgálat), továbbá belső auditálási célok érdekében a fenti adatok naplózása elengedhetetlenül szükséges a rendszerben. A rendszer biztonságos működésének biztosításához fűződő jogos érdek arányban áll a belépésekhez kapcsolódón naplózott fenti személyes adatok kezelésével.

 Az adatkezelés időtartama

A rendszer az itt megjelölt adatokat a keletkezésüktől számított 12 hónapig tárolja, majd azokat automatikusan törli.

3.2. Cookie-használat

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Társaság honlapján cookie-kat – a honlapot felkereső személy számítógépére települő információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok (azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal) gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a számítógépet használó személy – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k alkalmazásának célja egyrészt a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése, valamint a vásárlói élmény növelése.

Továbbá a Társaság honlapján a látogatói szokások vizsgálatát a felhasználó számítógépén eltárolt cookie-adatok alapján automatizált döntéshozatal (látogatói profilalkotás) keretében végzi, melynek célja a felhasználói igények jobb megismerése által a Társaság szolgáltatásainak, hirdetéseinek személyre szabása.

A Társaság cookie-kat használ továbbá a közösségi média (Google+, Facebook) által biztosított funkciók felhasználó általi igénybe vétele érdekében.

A Társaság a fenti célok elérésére érdekében a közösségi média-, hirdető- és elemező partnereivel megoszthatja a felhasználók honlaphasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket a felhasználó adott meg számukra vagy a felhasználó által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

Végül a Társaság által alkalmazott cookie-k célja a megkezdett, de be nem fejezett vásárlások rögzítése annak érdekében, hogy a felhasználó vásárlását megkönnyítendő erről elektronikus tájékoztatóval szolgálhasson a jelen tájékoztató 3.7. pontjában foglaltak szerint.

A felhasználók további információkat szerezhetnek a cookie-k szerepéről az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség http://www.youronlinechoices.com/hu/ címen elérhető honlapján.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

 

3.3. Regisztráció

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a honlapon regisztráljon a személyes adatai megadásával. A regisztrációkor a Társaság kezeli a felhasználó nevét, jelszavát, e-mail címét.

Az adatkezelés jogalapja

A regisztráció során megadott személyes adatokat a Társaság a felhasználó hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, valamint a felhasználói fiók törléséig.

 

3.4. Regisztráció közösségi média fiókkal (Facebook, Google+)

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a közösségi média fiókjaira (Facebook/Google+) feltöltött adataikkal regisztráljanak (név és e-mail cím) a Társaság honlapján. A Társaság adatkezelése a Facebook és a Google+ adatkezelési tájékoztatóival összhangban valósul meg.

Az adatkezelés jogalapja

A regisztráció során megadott személyes adatokat a Társaság a felhasználó hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, valamint a felhasználói fiók törléséig.

3.5. Rendelés regisztrált felhasználóként

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A rendeléssel kapcsolatos szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez a Társaság kezeli a felhasználó megfelelő kapcsolattartási adatait, így: név, e-mail-cím, választott fizetési módra vonatkozó információ, szállítási cím és mód.

Az adatkezelés jogalapja

A rendeléskor megadott személyes adatok szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez. A szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogalapja a jogszabály kötelező rendelkezése (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a továbbiakban: számviteli törvény), valamint a Társaság jogos érdeke.

Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes adatokat a szerződés teljesítéséig kezeli. Ettől eltérően jogszabályi előírás alapján a Társaság a személyes adatokat tovább is tárolhatja különösen a Társaság állami hatóságokkal (pl. adóhatóság) szemben kötelezően teljesítendő adatszolgáltatása keretében. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése (a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig kell tárolni). A szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita esetére a Társaság a szerződés teljesítésétől számított 5 évig őrzi az azzal kapcsolatos adatokat.

3.6. Rendelés vendégként

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a honlapon regisztráció nélkül adjon le rendelést. A felhasználónak ebben az esetben a rendeléssel kapcsolatos szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez rendelésről-rendelésre szükséges megadnia megfelelő kapcsolattartási adatait, így: név, e-mail-cím, választott fizetési módra vonatkozó információ, szállítási és számlázási címre, valamint fizetési és szállítási módtól függően mobiltelefonszám.

Az adatkezelés jogalapja

A rendeléskor megadott személyes adatok szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez. A szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogalapja a jogszabály kötelező rendelkezése (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény), valamint a Társaság jogos érdeke.

Az adatkezelés időtartama

A Társaság a személyes adatokat a szerződés teljesítéséig kezeli. Ettől eltérően jogszabályi előírás alapján a Társaság a személyes adatokat tovább is tárolhatja különösen a Társaság állami hatóságokkal (pl. adóhatóság) szemben kötelezően teljesítendő adatszolgáltatása keretében. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése (a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig kell tárolni), A szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita esetére a Társaság a szerződés teljesítésétől számított 5 évig őrzi az azzal kapcsolatos adatokat.

3.7. Reklám tartalmú elektronikus levelezés (Levelezőlista): Hírlevél, egyéb levelezés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Felhasználónak lehetősége van feliratkozni a Társaság reklám tartalmú elektronikus levelezőlistájára. A társaság levelezőlistája reklámelemeket, a vásárlás előmozdítására, teljesítésére ösztönző elemeket tartalmaz, így különösen, de nem kizárólagosan hírlevél formájában tájékoztatót a Társaság aktuális termékkínálatáról, kedvezményeiről, a felhasználó érdeklődési körének megfelelő ajánlatairól. A Társaság egyéb levelezése keretében továbbá emlékeztetőt küld a felhasználó részére annak megkezdett, de be nem fejezett vásárlásairól. A Társaság ekkor a felhasználó név és e-mail cím adatait kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

A reklám tartalmú elektronikus levelezés céljából megadott személyes adatokat a Társaság a felhasználó hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de lekésőbb 2 évig. Amennyiben a felhasználó a részére megküldött hírlevelet 12 hónapig nem nyitja meg és/vagy a levél megnyitás nélkül automatikusan törlésre kerül, a Társaság jogosult a felhasználó feliratkozását törölni 12 hónap elteltével.


4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz a Társaság kijelölt munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. A Társaság csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat a 4.2 pontban felsorolt adatfeldolgozók számára.

4.2. Adatfeldolgozók és adatbiztonsági intézkedések

A Társaság a személyes adatokat a Társaság székhelyén található szervereken tárolja. A személyes adatok tárolásához a Társaság adatfeldolgozóként tárhely-szolgáltatót vesz igénybe:

Név: H3 Kft.

Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt.2.

E-mail: info@h3online.hu


A Társaság további adatfeldolgozói:

Név: antavo Ltd

Székhely: 9th Floor, 107 Cheapside, London, United Kingdom EC2V 6DN

Elérhetőség: +44 2080 890970

Szolgáltatás: nyereményjátékok, hűségprogram


Név: Criteo SA

Székhely: 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France

Elérhetőség: +33 1 40 40 22 90

Szolgáltatás: marketing szolgáltatás


Név: Cib Bank Zrt

Székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14

E-mail: cib@cib.hu

Szolgáltatás: fizetési szolgáltató


BIG FISH Payment Services Kft.

Székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

e-mail: paymentgateway@bigfish.hu

Szolgáltatás: fizetési szolgáltató, adatfeldolgozó


Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

E-mail: info@gls-hungary.com

Szolgáltatás: kézbesítés


Név: Freshworks:

Székhely: 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066,United States

Elérhetőség: https://www.freshworks.com/contact/

Szolgáltatás: ügyfélszolgálati szoftver


Név: Klaviyo Inc.

Székhely: 344 Boylston Street 3rd Floor, Boston, MA 02116 United States

E-mail: sales@klaviyo.com

Szolgáltatás: emailszolgáltató


Név: Email Octopus -Three Hearts Digital Ltd.,

Székhely: 6 14a Andre Street, London, United Kingdom, E8 2AA

Szolgáltatás: email szolgáltató


Név: Moosend Ltd

Székhely: Tallis House, 2 Tallis Street, EC4Y 0AB, United Kingdom

Szolgáltatás: email szolgáltató


Név: Google Ireland Limited

Székhely : Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland:

Elérhetőség: https://www.google.com/contact/

Szolgáltatás: emailszolgáltató, marketingszolgáltató, adatelemzési szolgáltató


Név Facebook Ireland Limited

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Elérhetőség: https://www.facebook.com/support/?ref=hc_global_nav

Szolgáltatás: marketing, login, adatelemzés


Név: Online Comparison Shopping Kft. (Arukereso.hu)

Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72


Szolgáltatás: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett. A www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Az e körben továbbított adatok adatkezelőjének az Online Comparison Shopping KFT minősül.Név: RTB House SA

Székhely: 61/101 Złota Street, Warsaw 00-819


Elérhetőség: :                                      +48 22 188 12 71

www.rtbhouse.com

Szolgáltatás:marketing szolgáltatás


Opt-out link: https://www.rtbhouse.com/optout-page/
A Társaság megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.


5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

5.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, e-mailben tájékoztatást kérhet a Társaságtól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Társaság kinek, mikor, milyen jogalap szerint, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Társaság az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben teljesíti.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Társaság a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti.

5.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha a Társaságot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti az érintettet.

5.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Társaság zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a Társaság jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Társaság tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Társaság a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.


6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

6.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet a Társaság ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

6.2. NAIH eljárása

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál online panaszt tehet. Az elérhető link: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html.

Személyes időpontot egyeztetni kedden és csütörtökön 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között a következő telefonszámon lehet: +36 (1) 391-1400.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt (Társaságunkat) panaszával kapcsolatban, és az nem vezetett eredményre.


Budapest 2020.02.17.